โรงเรียนสีชมพูศึกษา รับการประเมินหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา