18 ก.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,400 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา