7 ก.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนการสอนการงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176,097 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา