โรงเรียนสีชมพูศึกษา ร่วมยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2566 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาพกิจกรรม

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา