ผลงานนักเรียน ปี พ.ศ.2560

2560

รางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชาติ
กิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 16 April 2019, 11:06PM

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)