ผลงานนักเรียน ปี พ.ศ.2559

2559
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม.4-6
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24
ประจำปี พ.ศ.2559 

2559
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันการประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 16 April 2019, 11:06PM

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)