ผลงานนักเรียน ปี พ.ศ.2557

2557
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ
กิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2557

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 16 April 2019, 11:05PM

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)