ผลงานนักเรียน ปี พ.ศ.2556

2556
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ
กิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 16 April 2019, 11:04PM

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)