บทเรียนออนไลน์ในระบบ LMS
วิชาออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.4
1บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเรียนได้
โดยไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ
1
_____________________________________________________ออกแบบและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (DT)1 2 3
บทที่ 1
บทที่ 2 บทที่ 31
5 6
บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6
____________________________________________
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)แสดงหรือซ่อนบล็อค

วิชาเทคโนโลยี ม.1

ข้ามบล็อค 6
ออกแบบเทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณ
แสดงหรือซ่อนบล็อค

วิชาเทคโนโลยี ม.4

ข้ามบล็อค 7
ออกแบบเทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณ
แสดงหรือซ่อนบล็อค

วิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ

ข้ามบล็อค 8
วิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1
วิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.2
วิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.3
วิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.5
แสดงหรือซ่อนบล็อค

การโปรแกรมเบื้องต้น

ข้ามบล็อค 9
อัลกอริทึม1(algorithm)
Code กับ Micro:Bit
Code กับ PyThon
Code กับ RobotC

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)