12 มิ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุตามโครงการพัฒนาทรัพยากรทางการบริการและการศึกษา กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,650 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา