8 ก.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,600 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา