8 ก.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,350 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา