5 ก.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,450 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา