5 ก.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกฯ งานประดิษฐ์ (ม.ต้น-ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,995 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา