5 ก.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68,725 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา