13 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอ การจ้างเหมาขจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 700 บาทหกดกหดหกดหกดหกดหกดหกดหกกหดก

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา